img21

להזמנה

להזמנה
img21

להזמנה

להזמנה
img21

להזמנה

להזמנה
 

תקנון

 

כללי:

 

הכניסה למתחם ברייקאאוט (להלן – "המתחם") מהווה הסכמה לאמור בתקנון זה והתחייבות לפעול על פיו;

 

* יש להגיע 15 דקות לפני תחילת המשחק

 

* הכניסה למתחם תחת השפעת סמים ו/או אלכוהול אסורה

 

* לא ניתן להכניס למתחם מזון ו/או משקאות.

 

* חל איסור מוחלט לנהוג במתחם באלימות מילולית ו/או פיזית.

 

* חובה להישמע להוראות המפעיל לפני, במהלך ובתום המשחק.

 

* החפצים המצויים במתחם, הנם רכושה הבלעדי של חברת ברייקאאוט בע"מ, אין לקחת אותם ו/או לעשות בהם כל שימוש מלבד עפ"י הנחיות המשחק.

 

* השארת טלפונים ניידים, טאבלטים ודומיהם בחדר ההמתנה,הינה תנאי מתלה לכניסה לחדרי המשחק.

ברייקאאוט איננה אחראית בשום מצב על גניבות, נזקים ואובדן רכוש בכל ציוד שהו שהושאר במתחם.

 

* בעת המשחק, יש להפעיל כוח סביר בלבד ולהימנע מריצה, טיפוס  ומגרימת נזק ו/או אובדן, מכל מין וסוג שהוא.

 

* תוכן המשחק מוגן בזכויות יוצרים של בעליו, אין להעתיק לצלם, להקליט, לשדר, להעביר או להוציא מהמתחם בכל דרך שהיא ובכל מדיה ו/או אמצעי אלקטרוני, פרטים הנובעים ממנו ו/או הקשורים אליו, בין לשימוש פרטי ובין אחרת.

 

* החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר או עקיף, תוצאתי או מיוחד, שנגרם ללקוח או לצד שלישי כתוצאה משימוש או רכישה שלא על-פי תקנון זה. ברייקאאוט שומרת את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה.

 

* כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו וכן עריכתם והצגתם של אלה, הינם בבעלות הבלעדית של החברה ו/או מי מטעמה. אין להעתיק , לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא בהסכמת החברה בכתב ומראש..

 

* המתחם מצולם ומוקלט בכלל חלליו המרכזיים.

 

 * ברייקאאוט רשאית לפרסם את התמונות המצולמות במהלך המשחק בכל מדיה שתחפוץ בה

 

* ברייקאאוט רשאית לשלוח הודעות שירות שונות, במייל או בסמס, בנוגע לחדרי המשחק שברשותה

 

 

אי קיום אילו מהוראות תקנון זה, יביא להפסקת המשחק לאלתר והוצאה מהמתחם, ללא קבלת כל החזר כספי.

 

חברת ברייקאאוט בע"מ תהא זכאית לשיפוי מלא מכל משתתף אשר יגרום לנזק, הוצאה ו/או אובדן.

 

שיתוף פעולה מלא מצד המשתתפים במשחק הכרחי להצלחת המשחק ולהנאה ממנו.

 

מחירון באתר:

 

* ברייקאאוט רשאית לעדכן מחיריה באתר מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 

* המחיר שישולם בפועל הוא המחיר המפורסם באתר במועד המשחק עצמו.

 

מדיניות הזמנה:

 

ברייקאאוט שמחה לארח אתכם בחדרי הבריחה שלה ועושה כל מאמץ לתת לכם שירות הוגן, נעים וקל בהזמנת הפעילות בין אם באופן מקוון, בטלפון או בכל דרך אחרת שבה תבחרו.

 

* להזמנת המשחק והתשלום עבורו באמצעות האתר יש לבחור את המשחק ואת השעה הפנויה הרצויה ולעבור לרישום למשחק. רישום למשחק מבוצע על-ידי מילוי פרטים כגון שם ושם משפחה, דואר אלקטרוני ומספר הטלפון הנייד

 

* לאחר בחירת המשחק ומילוי פרטי ההזמנה, הלקוח יתבקש להשאיר את פרטי כרטיס האשראי שלו לגביית תשלום מקדמה על סך 100 ש"ח עבור המשחק שהוזמן.

 

* עם קבלת הזמנת המשחק, תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ורק לאחר אישור ההזמנה על-ידי חברת האשראי הרלוונטית, הפעולה תאושר. אישור ההזמנה יישלח ללקוח באמצעות דואר אלקטרוני.

 

* חיוב דמי המקדמה יקוזז מהתשלום המלא במועד התשלום במתחם למעט במקרים המפורטים בסעיף ביטול הזמנה ומדיניות החזרים.

 

* מתן פרטים כוזבים מהווה עבירה פלילית, והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

 

* ביטול הזמנה יתבצע בכפוף לסעיף ביטול הזמנה ומדיניות החזרים להלן.

 

* הזמנה של פעילות במבצע / קופון, ניתנת למימוש, דחייה או ביטול במועדים הנקובים בגדרם.

 

* הפעילות תתקיים בדיוק בשעה המוזמנת ועל כן, כל איחור בשעת ההגעה עלול להביא לקיצור הפעילות ע"ח המזמין והנ'ל לא יהיה זכאי לכל פיצויי כספי

 

ביטול הזמנה ומדיניות החזרים:

 

* ביטול/שינויי זמן הזמנה יבוצע דרך התקשרות טלפונית עם שירות הלקוחות של החברה או דרך מנגנון הביטול במייל שנשלח דרך מערכת ההזמנות.

 

* בביטול/שינויי זמן ההזמנה עד 24 שעות לפני תחילת המשחק – הלקוח לא יחויב בדמי מקדמה ויקבל החזר מלא עבורם.

 

* במקרה והלקוח ביטל/שינה את זמן ההזמנה פחות מ- 24 שעות עד תחילת המשחק, ייגבו דמי המקדמה במלואם.

 

* במקרה והלקוח לא הגיע כלל למשחק או איחר במעל ל- 30 דקות (שלושים דקות) למועד הקבוע למשחק, זכאותו לשחק במשחק במועד הקבוע תישלל לאלתר והלקוח יחויב בדמי מקדמה מלאים ולא יהיה זכאי להחזר כספי כלשהו.

 

ברייקאאוט רשאית לבטל הזמנה, כולה או חלקה במקרים להלן:
1. אם נפלה בהזמנה טעות כלשהי.
2. במקרה ויתברר כי ההזמנה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הלקוח ו/או צד שלישי כלשהו.
3. כאשר העסקה בוצעה שלא כדין ושלא על פי תקנון דנן.
4. עקב תקלה טכנית או נסיבות שאינן בשליטת החברה.
5. במקרה וההזמנה למשחק לא אושרה על-ידי חברת האשראי ו/או מסיבה כלשהי בעת ההזמנה באתר לא נגבו דמי מקדמה, נציג מהחברה יצור קשר טלפוני עם הלקוח לצורך הסדרת התשלום וסיום ביצוע ההזמנה.
במידה ונציג החברה לא יצליח ליצור קשר עם הלקוח המזמין ולסיים את תהליך ההזמנה כראוי, רשאית החברה לבטל הזמנה זאת.
6. מספר ימים טרם מועד ההזמנה יתבצע וידוא הגעה טלפוני עם הלקוח.
במידה ולא ניתן יהיה ליצור קשר עם הלקוח, ברייקאאוט תהיה רשאית לבטל הזמנה זאת

 

הודעה אודות ביטול ההזמנה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציין בעת בצוע ההזמנה.